k navigaci »
Ing. Jan Čoudek
Vlčnov 5
Zavlekov, 341 42

IČ: 73437581

Telefon
606 250 247
602 882 407

E-mail
info@mineralyklatovy.cz

Kontaktní osoba
Ing. Jan Čoudek

Obchodní podmínky

Zabýváme se pouze maloobchodním prodejem. 

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 Sb., Zákonem na ochranu spotřebitele č.634/1992 Sb., a Obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění příslušných novel.


Ve smyslu zákona 89/2012 Sb. má spotřebitel ve znění paragrafu 1829 spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.


§ 1831
(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícícmu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho prodávající ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.
(2) Prodávající může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

§ 1832
(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
(3) Prodávající uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


Při zpracování osobních údajů a důvěrností naše společnost dbá o dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění.


Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím emailem a označením objednávky v internetovém obchodě za "Přijatou".


Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku vyskladňování objednávky skladem. Prodávající je povinen informovat kupujícího emailem o stavu vychystané objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky.


Dodání, způsoby dodání a možnosti platby

Zboží je doručováno Českou poštou, s.p. na dodací adresu zákazníka.

Objednávky do ČR vyřizujeme obvykle do 2 pracovních dnů po připsání částky na bankovní účet.

Formy platby nepodléhají EET.

Cena dodání

Cena dodání se řídí tarifem České pošty (doporučené psaní za 69 Kč, dobírkou za 90 Kč, do zahraničí 130 Kč).

Ceny

Uváděné ceny na www stránkách jsou konečné. Naše firma není plátcem DPH. 

Reklamace

Záruka je omezena výhradně na náhradu samotného zboží, veškeré další náhrady jsou z reklamačního řízení vyloučeny.

K reklamovanému zboží je nutno přiložit písemnou reklamaci včetně popisu závady, návrhu na vyřízení reklamace a kopii dokladu o nákupu (fakturu), příp. zápis o škodě, pokud k poškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky.

V případě poškození zboží dopravou a pokud jste písemně nereklamovali poškození balíku, je nutné oznámit reklamaci nejpozději do jednoho pracovního dne od dodání zásilky. Opožděné reklamace nebudou uznány.

Písemnou reklamaci a zboží zašlete na adresu:

Ing. Jan Čoudek
Vlčnov 5
Zavlekov, 341 42
tel.: 606 250247

Ostatní

Nevystavujeme certifikáty původu zboží a rovněž ve fakturách neuvádíme preferenční věty potvrzující původ zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných obchodních podmínek.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2021.