k navigaci »
Ing. Jan Čoudek
Vlčnov 5
Zavlekov, 341 42

IČ: 73437581

Telefon
606 250 247
602 882 407

E-mail
info@mineralyklatovy.cz

Kontaktní osoba
Ing. Jan Čoudek

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky dle GDPR

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Správce osobních údajů je Ing. Jan Čoudek, IČ: 734 37 581, se sídlem Vlčnov 5, Zavlekov, 341 42 a provozuje webové stránky www.mineralyklatovy.cz. Vaše osobní údaje zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje na správce: tel. 602 882 407 nebo na e-mail info@mineralyklatovy.cz. Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: • budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů • umožním a budeu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Osobní údaje poskytnuté uživatelem při registraci nového zákazníka. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČ, DIČ, číslo účtu). Vaše osobní údaje využívám výhradně k plnění smlouvy – tedy zaslání objednávky, emailová adresa k zaslání informace o přijetí a odeslání Vaší objednávky a balíčku. Údaje neposkytuji žádným třetím stranám a nezasílám žádné nabídky či newslettery. Údaje uživatelů budu zpracovávat po dobu trvání smlouvy o poskytování služby a pět let ode dne jejího skončení – pro účetníctví. Ochranu a zabezpečení veškerých osobních údajů beru vážně. S Vašimi osobními údaji, jakož i s osobními údaji Vašich odběratelů budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu na info@mineralyklatovy.cz. • máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů • díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč • pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů • právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování • omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování • právo na přenositelnost - pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní. • právo na výmaz (být zapomenut) - Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré Vaše osobní údaje z našich systémů i ze systému záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 60 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že zachovávám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23.5. 2018.